Personal Website of Lin JIU

JIU, Lin 酒 霖 Lin JIU

放弃治疗ing

Assistant Professor of Mathematics                       @     Duke Kunshan University

8 Duke Ave., Kunshan, Suzhou, Jiangsu Province, China, 215316ADDRESS:           Duke Kunshan Univeristy
          8 Duke Ave, Kunshan, Suzhou´╝î Jiangsu Province, China, 215316
PHONE:           +86-0512-36657333
EMAIL:           lin.jiu@dukekunshan.edu.cn
OFFICE:           WHU-Duke Research Institute 3004